METAsupport yder supervison til dig, der er uddannet METAsundhedsterapeut. Det kan foregå alene med hjælp fra en klient, i par med eller uden klienter eller i grupper til heldagsarrangementer med særligt fokus på et bestemt tema, en bestemt teknik eller udvalgte spørgsmål.

Se mere om Supervision, alene eller i par

Se mere om Supervisionsdag – Avanceret METAanalyse

Lidt om supervision:

Supervision er en faglig lærings– og udviklingsmetode der skal understøtte faglig udvikling og øge kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Supervision som metode bruges som faglig udviklingsmetode blandt psykologerpsykoterapeuter samt andre professioner, der arbejder med mennesker, f.eks. socialrådgiverepædagogersygeplejerskerlæger osv.

Supervision udøves af en supervisor, som har særlig erfaring med det faglige område eller med supervisionsmetode. Psykologer har særlige kompetencer til at supervisere.

Modtagerne af supervision kaldes supervisander. Supervision kan gives til enkeltpersoner eller til mindre grupper. Supervisionen foregår i en tidsmæssigt afgrænset rammet. Supervision har særligt fokus på de mennesker, der skal have gavn af professionens faglige arbejde.

 

– Wikipedia, DK